Бело вино

Бело вино е вино чија боја може да биде светло-жолта, жолто-зелена, или жолто-златна боја. Се произведува од белите (златните, зелените) сорти на грозјето.

Showing 1–6 of 8 results